205ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παροχή α’ βοηθειών

στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΜ

Από την ΕΠΣ Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι όσοι ιατροί επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα παροχής πρώτων βοηθειών σε ερασιτεχνικούς αγώνες αρμοδιότητας της Ένωσης περ. 2021 – 2022 μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση προς την Υγειονομική Επιτροπή στo e-mail: petkakis@epsm.gr.

Επίσης, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και νοσηλευτές ή διασώστες, απόφοιτοι των ΤΕΙ και διαπιστευμένοι του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένοι στην παροχή πρώτων βοηθειών και ειδικά σε αθλητικά γεγονότα υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

Αίτηση για παροχή Α' Βοηθειών στα γήπεδα της ΕΠΣΜ 2021 - 2022