Πρόεδρος:Σάββας Δημητριάδης
Αναπλ. Πρόεδρος:Ιωάννης Διαμαντόδης
Α Αντιπρόεδρος:Δημήτρης Σίσκος
Β Αντιπρόεδρος:Χαράλαμπος Κυργιάννης
Γενικός Γραμματέας:Παναγιώτης Γιουρούκαλης
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας:Ηλίας Κουκουτσέλος
Ταμιας: Στέφανος Τσίφκας
Αναπλ. Ταμιας: Κωνσταντίνος Χατζηβουλγαρίδης
Μελη:Ευάγγελος Πουρλιοτόπουλος
Μάλαμας Τεβεκέλης
Αλέξανδρος Γεωργιάδης
Γεώργιος Μότσανος
Κωνσταντίνος Σαμαράς
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
Ευστάθιος Γεωργιάδης