346ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Από την ΕΠΣ Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2021/2022, οι προπονητές των σωματείων που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα Ανδρών και Υποδομών (σ’ όλες τις κατηγορίες) έχουν υποχρέωση να εκδώσουν ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ, καταθέτοντας στην Ένωση τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επίσης, επισημαίνεται ότι απαλλάσσονται από την καταβολή παράβολου όσοι προπονητές παραμείνουν στο ΙΔΙΟ σωματείο σε σύγκριση με την περσινή αγωνιστική περίοδο (εφόσον είχε εκδοθεί το αντίστοιχο Δελτίο Πιστοποίησης).

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ΕΓΚΑΙΡΑ στην Ε.Π.Σ.Μακεδονίας, προκειμένου όλοι οι προπονητές (και οι βοηθοί προπονητές/προπονητές φυσικής κατάστασης/προπονητές τερματοφυλάκων) να έχουν στην κατοχή τους το Δελτίο Πιστοποίησης πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

Η υποβολή των δικαιολογητικών δύναται να γίνει με email (mavridisd@epsm.gr), τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου (για κάθε κατηγορία πρωταθλήματος ξεχωριστά). Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι ευκρινή και ΜΟΝΟΝ σε μορφή αρχείου PDF, ενώ η φωτογραφία αυστηρά σε μορφή JPG.

Εναλλακτικά, η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και με φυσική παρουσία στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας, αυστηρά κατόπιν ραντεβού.

Για την προσέλευσή τους στην Ε.Π.Σ.Μ., οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν e-mail (info@epsm.gr, kitsou@epsm.gr) ή μήνυμα στο inbοx του fb της ΕΠΣΜ https://www.facebook.com/enosipodosfairikonsomateionmakednias/inbox) ή να επικοινωνούν με τη γραμματεία της ΕΠΣΜ (τηλ. 2310284285, εσωτ. 0) και να ορίζουν ραντεβού, ΜΟΝΟΝ κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 09.00 – 17.00 και Τετάρτη 09.00 - 15.00), αναφέροντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά τους.

Για τυχόν απορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Επιτροπή Προπονητών, mavridisd@epsm.gr ή στο τηλ. 2310284285 (εσωτ. 5).A. ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021/2022


Για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση του ποδοσφαιρικού σωματείου.

2) Έγχρωμο αντίγραφο ταυτότητας τριετίας προπονητή UEFA/ΕΠΟ, με ημερομηνία λήξης 31/12/2021.

3) Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία.

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα ή ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, όπου ο προπονητής θα βεβαιώνει ότι «δεν εμπίπτω στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και αποδέχομαι στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΠΟ.

5) Αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ σωματείου-προπονητή (σφραγισμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκάστοτε προπονητή/βοηθού προπονητή).

6) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μέσω TAXIS (Κατάσταση Συμφωνητικών με καταγεγραμμένη την αντίστοιχη ειδικότητα συνοδευόμενη με το αποδεικτικό οριστικής υποβολής της).

7) Βεβαίωση αναγνωρισμένου από την Π.Ε.Π.Π. Συνδέσμου Προπονητών ότι ο προπονητής είναι ενεργό μέλος του (με πρόσφατη ημερομηνία).

8) Παράβολο 75,00 € (πληρωμή στο ταμείο της Ε.Π.Σ.Μ. ή μέσω κατάθεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Ε.Π.Σ.Μ. : ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR48 0172 2360 0052 3602 1796 699, ΕΘΝΙΚΗ: GR34 0110 5400 0000 5402 0356 009. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται το αποδεικτικό της κατάθεσης).

9) Υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, υπεύθυνη δήλωση Πράξης Συναίνεσης (εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί στην Ε.Π.Σ.Μ.).

Τα υποδείγματα έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ένωσης (www.epsm.gr) και στο πεδίο «Έγγραφα & υποδείγματα».

Επισημαίνεται ότι απαλλάσσονται από την καταβολή παράβολου όσοι προπονητές παραμείνουν στο ΙΔΙΟ σωματείο σε σύγκριση με την περσινή αγωνιστική περίοδο (εφόσον είχε εκδοθεί το αντίστοιχο Δελτίο Πιστοποίησης).Β. ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 2019 / 2021


Για την έκδοση ταυτότητας τριετίας προπονητή UEFA/ΕΠΟ 2019/2021 απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση του ενδιαφερόμενου.

2) Μια έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

4) Φωτοτυπία (έγχρωμη) διπλώματος προπονητή (εξαιρούνται οι προπονητές που παρακολούθησαν σχολή εξομοίωσης ΕΠΟ).

5) Φωτοτυπία (έγχρωμη) πιστοποιητικού παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων (αφορά όσους ολοκλήρωσαν τα μαθήματα της σχολής έως τις 31.12.2017).

6) Βεβαίωση μέλους σε αναγνωρισμένο Σύνδεσμο Προπονητών.

7) Καταβολή παράβολου 70,00 € (εβδομήντα ευρώ) στο ταμείο της ΕΠΣΜ ή μέσω κατάθεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Ένωσης:

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR48 0172 2360 0052 3602 1796 699,

ΕΘΝΙΚΗ: GR34 0110 5400 0000 5402 0356 009 (το αποδεικτικό της κατάθεσης αποστέλλεται στην ΕΠΣΜ σε μορφή αρχείου PDF).

8) Θεωρημένη και υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση πράξης συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (όσοι δεν έχουν ήδη αποστείλει).

Τα υποδείγματα έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ένωσης (www.epsm.gr) και στο πεδίο «Έγγραφα & υποδείγματα».Οι ενδιαφερόμενοι, αφού συγκεντρώσουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, μπορούν να τα αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας (στο e-mail: mavridisd@epsm.gr).Τα δικαιολογητικά θα είναι υποχρεωτικά σε μορφή PDF (διαφορετικό αρχείο PDF για το κάθε ένα δικαιολογητικό) και η φωτογραφία σε μορφή JPG.

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας (αυστηρά κατόπιν ραντεβού), προσκομίζοντας τα παραπάνω δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή. Για ορισμό ραντεβού μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας στο info@epsm.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 284285 (εσωτ. 0).

Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτά δικαιολογητικά που θα αποστέλλονται απευθείας στην ΕΠΟ.