617ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Από την ΕΠΣ Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι όλα τα σωματεία που θα αγωνιστούν στα πρωταθλήματα Υποδομών και στις κατηγορίες από Κ 13 (9Χ9) έως Κ 17 υποχρεούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις μεταβολών για επανέκδοση / αντικατάσταση των παλιών δελτίων αορίστου χρόνου (πορτοκαλί χρώματος) σε νέου τύπου ορισμένου χρόνου (άσπρου χρώματος).

Τονίζεται ότι ποδοσφαιριστής που δεν κατέχει ΑΣΠΡΟ ΔΕΛΤΙΟ δεν δύναται να αγωνίζεται.

Η προσέλευση των εκπροσώπων των σωματείων στην ΕΠΣΜ γίνεται ΜΟΝΟΝ κατόπιν ραντεβού, οι οποίοι πρέπει να αποστέλλουν e-mail (info@epsm.gr, kitsou@epsm.gr) ή μήνυμα στο inbοx του fb της ΕΠΣΜ https://www.facebook.com/enosipodosfairikonsomateionmakednias/inbox) ή να επικοινωνούν με τη γραμματεία της ΕΠΣΜ (τηλ. 2310284285, εσωτ. 0), αναφέροντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά τους.

Τα έντυπα μεταβολών που αφορούν στην επανέκδοση / αντικατάσταση των δελτίων πρέπει να συνοδεύονται από πίνακα, στον οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός δελτίου, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του ποδοσφαιριστή και για κάθε περίπτωση απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για επανεκδόσεις:

Για την επανέκδοση των παλαιού τύπου δελτίων των ποδοσφαιριστών τους, τα σωματεία θα πρέπει να προσκομίζουν για το καθένα ξεχωριστά, τα εξής :

1) Έντυπο μεταβολών, πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο.

α) Αν είναι ανήλικος ο ποδοσφαιριστής, υπογράφει ο κηδεμόνας του στο μπροστά μέρος και συμπληρώνει την υπεύθυνη δήλωση-συναίνεση στο πίσω μέρος, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.

β) Έντυπο με ελληνικούς χαρακτήρες για τους Έλληνες και λατινικούς για τους αλλοδαπούς και υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

γ) Στο νέο έντυπο αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή/στριας είναι πλέον υποχρεωτική η σημείωση του χρόνου διάρκειας της επανέκδοσης, η οποία θα είναι τριετίας, αν συμφωνήσουν και τα δύο μέρη (σωματείο και ποδοσφαιριστής ή κηδεμόνας του αν είναι ανήλικος). Τότε διαγράφεται το τετράγωνο με τον αριθμό 3 και στο σημείο που ζητείται η ημερομηνία έναρξης και λήξης του, εκεί ως έναρξη σημειώνεται η ημερομηνία κατάθεσής του στην Ένωση και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2024.

2) ΕΓΧΡΩΜΗ φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ποδοσφαιριστή

3) Πράξη συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του ποδοσφαιριστή, αν δεν έχει ήδη καταθέσει (τα έντυπα είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της Ε.Π.Σ.Μ. https://www.epsm.gr/docs.asp . Αν έχει ήδη κατατεθεί, ΔΕΝ απαιτείται.

4) Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή, τύπου διαβατηρίου (σε μέγεθος), ίδια με αυτή που έχει επικολληθεί στο έντυπο μεταβολών.

5) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας παραμονής σε ισχύ του αλλοδαπού ποδοσφαιριστή από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα ή δικηγόρο, καθώς επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου του, από δικηγόρο

6) Επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου του ποδοσφαιριστή, αν είναι υπήκοος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από δικηγόρο.

Το παράβολο για την επανέκδοση του δελτίου παλαιού τύπου (πορτοκαλί) σε νέου τύπου (ΑΣΠΡΟ) των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών με λήξη 30-06-2024 (τριετίας) έχει κόστος 3,00 €.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΠΑΝΕΓΡΑΦΕΣ / ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ:Διευκρινίζεται ότι οι φωτοτυπίες ταυτοτήτων και οι Κάρτες Υγείας των ποδοσφαιριστών, δικαιολογητικά απαραίτητα για τις παραπάνω μεταβολές, θα πρέπει να είναι ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά σε δελτία ποδοσφαιριστών, θα πρέπει να αποστέλλεται ερώτημα στη διεύθυνση karageorgiou@epsm.gr.