323ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Από την ΕΠΣ Μακεδονίας γνωστοποιείται ότι η Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, κατόπιν της από 23-09-2021 ανακοίνωσης της Γ.Γ.Α., είναι η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή της αίτησης εγγραφής ή για επικαιροποίηση των στοιχείων σωματείων (όσων είχαν γραφτεί και στο Μητρώο του 2020).

Τα σωματεία που δεν θα υποβάλλουν μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 την αίτηση εγγραφής τους ή δεν θα επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στα επόμενα στάδια επεξεργασίας του φακέλου τους, ώστε να έχουν το δικαίωμα «θεραπείας» τους (δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης και επανυποβολής της αίτησής τους) και τελικής εγγραφής τους ως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Κατά συνέπεια, δεν θα έχουν δικαίωμα ούτε στην επικείμενη χρηματοδότηση, ούτε στη συμμετοχή τους σε Γενικές Συνελεύσεις Ενώσεων ή Ομοσπονδιών.

Επιπλέον, όσα ερασιτεχνικά σωματεία δεν εγγραφούν στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του 2021, θα πρέπει να αναμένουν τις εγγραφές του επόμενου έτους, προκειμένου να συνεχίσουν και μετά την 1η Αυγούστου 2022, να χρησιμοποιούν αθλητικές εγκαταστάσεις εποπτευόμενες από τη ΓΓΑ ή τους ΟΤΑ και να είναι μέλη των Ομοσπονδιών τους.

Παρακαλούνται τα σωματεία σε περίπτωση προβλήματος με την πλατφόρμα της Γ.Γ.Α., να επικοινωνούν με την Ε.Π.Σ.Μ.