392ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Από την ΕΠΣ Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι η ΕΠΟ έθεσε σε λειτουργία το πρόγραμμα των σχολών επανεξετάσεων UEFA-Pro, UEFA-A, UEFA-B, UEFA-C. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητούνται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XRytjnFbP02unByIK8zBwrEBGY3ZLpdLi6oy69E_FlpURTgzSlFBVkhXTEdWV0Y0VFIxVEtTWVhSOS4u έως 8/12/2021.

Υπενθυμίζεται ότι επεκτείνεται η περίοδος αξιολόγησης και το δικαίωμα επανεξέτασης έως 30/6/2022 για όλους τους προπονητές που παρακολούθησαν σχολές UEFA Pro και National (UEFA C), καθώς επίσης για τους προπονητές που παρακολούθησαν σχολές UEFA A και UEFA B από 1/1/2018 έως 31/12/2019.

Περισσότερες πληροφορίες για τις σχολές επανεξέτασης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=42369