182ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δείτε εδώ την εξουσιοδότηση

Από την ΕΠΣ Μακεδονίας επισημαίνεται ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων - μελών της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022, στις εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου της Ε.Π.Σ.Μ., στη Μίκρα και ώρα 19.30 και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαρτία της πλειοψηφίας του πλέον του πενήντα τοις εκατό (50%) των εκπροσώπων των σωματείων - μελών, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης τα σωματεία εκπροσωπούνται ως εξής:

«Κάθε σωματείο θα εκπροσωπηθεί στη Γενική Συνέλευση από έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται».

Οι αντιπρόσωποι των σωματείων - μελών νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ.Μ. { με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@epsm.gr ή με αυτοπρόσωπη κατάθεση στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Μ., (Τσιμισκή 31, 2ος όροφος) } του ειδικού πληρεξούσιου εγγράφου (έχει αποσταλεί στα σωματεία μαζί με την πρόσκληση, ενώ υπάρχει και στον ιστότοπο της Ένωσης www.epsm.gr), το αργότερο μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Ιουνίου 2022.