266ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Από την ΕΠΣ Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι όσοι ιατροί επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα παροχής πρώτων βοηθειών σε ερασιτεχνικούς αγώνες αρμοδιότητας της Ένωσης περ. 2022 – 2023 μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση προς την Υγειονομική Επιτροπή στα e-mail: info@epsm.gr και petkakis@epsm.gr.