248ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Θεώρηση Κάρτας Υγείας Αθλητή

σε συνεργασία της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας με τον Τομέα Ιατρικής και Άθλησης του Εργαστηρίου Αθλητιατρικής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ.

Για 39η συνεχόμενη αγωνιστική περίοδο, η Ε.Π.Σ.Μ. συνεργάζεται με τον Τομέα Ιατρικής και Άθλησης του Εργαστηρίου Αθλητιατρικής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκειμένου οι ποδοσφαιριστές να εξετάζονται για την έκδοση της Κάρτας Υγείας Αθλητή.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται στο εργαστήριο Αθλητιατρικής του Α.Π.Θ. (οδός Χαριλάου Θέρμης, γυάλινο κτήριο, 2ος όροφος), κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και κατά τις ώρες από 10.00 μέχρι 13.00 και 16.00 μέχρι 19.30.

Οι ποδοσφαιριστές που επιθυμούν να εξεταστούν για την έκδοση της «Κάρτας Υγείας Αθλητή» θα προσέρχονται πρώτα στη γραμματεία της Ε.Π.Σ.Μ., θα κανονίζουν ραντεβού καταβάλλοντας το ποσό των 15,00 €.

Οι ποδοσφαιριστές απαραίτητα θα προσέρχονται στο ιατρείο του Α.Π.Θ., τουλάχιστον 20 λεπτά νωρίτερα από το ραντεβού τους. Θα παραδίδουν στους γιατρούς την «Κάρτα Υγείας Αθλητή» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ορθά συμπληρωμένα, φωτογραφία κολλημένη (όχι συρραπτικό) και η σφραγίδα του ιατρού με τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, ΑΜΚΑ κλπ.) θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ευκρινής.

Τονίζεται στους ποδοσφαιριστές ότι υποχρεούνται να προσκομίζουν στον διαιτητή την Κάρτα Υγείας Αθλητή μαζί με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΣΠΡΟΥ. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε αγώνες ποδοσφαίρου, στις προπονήσεις του σωματείου τους, αλλά και σε καμία άλλη αθλητική δραστηριότητα.

Η «Κάρτα Υγείας Αθλητή» αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται μόνον στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) ημερολογιακό έτος από τη θεώρησή της.

Υπενθυμίζεται στους ποδοσφαιριστές ότι δύνανται να θεωρήσουν την Κάρτα Υγείας Αθλητή και σε δημόσια νοσοκομεία, σε γιατρούς καρδιολόγους ή σε γιατρούς που έχουν πιστοποίηση από το Ε.Κ.Α.Ε. (Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών).