638ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΛΗΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ 26/01/2023

Υπενθυμίζεται πως κατά το χρονικό διάστημα 6-10/2/2023 θα λειτουργήσει στην ΕΠΣ Μακεδονίας Σχολή Επανεξέτασης (θεωρία, πράξη και διαιτησία) όλων των προπονητικών Διπλωμάτων (UEFA: PRO, A, B, C). Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν :

α) να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητούνται μέσω του συνδέσμου που θα βρουν ΕΔΩ , και

β) να ενημερώσουν το αρμόδιο Τμήμα για την πρόθεση συμμετοχής τους, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση proponites@epo.gr με θέμα: «Όνομα/Επώνυμο, συμμετοχή στην σχολή επανεξέτασης στην ΕΠΣ Μακεδονίας», μέχρι τις 26/1/2023. Μετά τον έλεγχο των αιτημάτων, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ενημέρωση για την καταβολή των σχετικών παραβόλων.

Σημειώνεται ότι προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους υποψήφιους προπονητές ολοκλήρωσαν τη σχολή τους μέχρι 30/6/2021.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :Όσοι προπονητές βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης και ολοκλήρωσαν τη σχολή τους μέχρι 30/6/2021 δεν θα έχουν δυνατότητα συμμετοχής σε σχολή επανεξέτασης μετά τον Ιούνιο 2023.