1544ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Ανακοινώνεται στα Σωματεία της δύναμης μας, ότι στην ιστοσελίδα της ΕΠΣΜακεδονίας,και συγκεκριμένα στην ενότητα «Έγγραφα και Υποδείγματα» (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) έχουν αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε αρχείο PDF) για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή αγ. περιόδου 2023-2024.
Η υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά (τα έγγραφα σε μορφή PDF, η φωτογραφία σε JPG) στη διεύθυνση mavridisd@epsm.gr (ή εναλλακτικά με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία της ΕΠΣ Μακεδονίας), ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ημέρες ΠΡΙΝ την έναρξη της κάθε αγωνιστικής περιόδου/ημέρα διεξαγωγής του αγώνα και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί.Σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών ή εκπρόθεσμης υποβολής τους (π.χ. την Παρασκευή ενώ ο αγώνας διεξάγεται το Σαββατοκύριακο), το Δελτίο Πιστοποίησης ΔΕΝ θα εκδίδεται.

Ειδικότερα, τα σωματεία της Α1’ & Α’ ερασιτεχνικής κατηγορίας που ξεκινούν την αγωνιστική τους δραστηριότητα το Σαββατοκύριακο 9-10 Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ μέχρι την ΤΡΙΤΗ 5/9/2023 και ώρα 16.00, προκειμένουνα εκδοθούν έγκαιρα τα Δελτία Πιστοποίησης των Προπονητών και να μην υπάρξουν προβλήματα κατά τη διάρκεια τέλεσης των αγώνων.

Συνοπτικά, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης είναι :

1) Αίτηση του ποδοσφαιρικού σωματείου.
2) Έγχρωμο αντίγραφο ταυτότητας τριετίας προπονητή UEFA/ΕΠΟ, με ημερομηνία λήξης 31/12/2024.
3) Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, όπου ο προπονητής θα βεβαιώνει ότι «δεν εμπίπτω στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και αποδέχομαι στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.».
5) Αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ σωματείου-προπονητή (σφραγισμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκάστοτε προπονητή/βοηθού προπονητή).
6) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μέσω TAXIS(Κατάσταση Συμφωνητικών με καταγεγραμμένη την αντίστοιχη ειδικότητα συνοδευόμενη με το αποδεικτικό οριστικής υποβολής της).
7) Βεβαίωση αναγνωρισμένου από την Π.Ε.Π.Π. Συνδέσμου Προπονητών ότι ο προπονητής είναι ενεργό μέλος του (με πρόσφατη ημερομηνία).
8) Παράβολο 75 € : Αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Ε.Π.Σ. Μακεδονίαςή απευθείας πληρωμή στο ταμείο της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας.
9) Υπογεγραμμένη δήλωση Προσωπικών Δεδομένων Αξιωματούχων ομάδας του προπονητή (εφόσον δεν έχει ήδη υποβληθεί στην Ε.Π.Σ. Μακεδονίας)

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτηση, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Επιτροπή Προπονητών της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mavridisd@epsm.gr , ή τηλεφωνικά στον αριθμό 2310284285 (εσωτ. 5).


Δικαιολογητικά έκδοσης Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή 2023-2024

Δικαιολογητικά Λύσης Σύμβασης Προπονητή-Σωματείου 2023-2024

Υπόδειγμα 1-Αίτηση Σωματείου για έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης 2023-2024

Υπόδειγμα 2-Υπεύθυνη Δήλωση Προπονητή

Υπόδειγμα 3-Δήλωση σωματείου για λύση σύμβασης με προπονητή