392ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Από την ΕΠΣ Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣΜ, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης (ΣΔΠΘ), θα λειτουργήσει Σχολή Διαιτησίας για την ανάδειξη νέων διαιτητών.

Δικαίωμα να καταθέσουν τη σχετική αίτηση έχουν όσοι γεννήθηκαν από το έτος 2007 (16 ετών) μέχρι το έτος 1988 (35 χρόνων) και είναι απόφοιτοι, τουλάχιστον, τρίτης τάξης γυμνασίου ή άλλης ισότιμης κρατικής σχολής.

Υπεύθυνος εκπαίδευσης στη σχολή ορίστηκε ο κ. Χαράλαμπος Κωστούδης, Πρόεδρος της Ε.Δ./Ε.Π.Σ.Μ. και εκπαιδευτής διαιτησίας, με συνεργάτες το μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας κ. Χαράλαμπο Νικολαΐδη και τον έφορο των σχολών του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης, κ. Περίανδρο Πετρόπουλο.

Όσοι ενδιαφέρονται (γυναίκες και άντρες υποψήφιοι διαιτητές) να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της Σχολής Διαιτησίας θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση, συνοδευόμενη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ από τα παρακάτω δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 (οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την αίτηση είτε από την ιστοσελίδα της Ε.Π.Σ.Μ. (www.epsm.gr) ή του Σ.Δ.Π.Θ. www.referee.gr (πατήστε για την αίτηση), είτε στα γραφεία του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης (Πολυτεχνείου 17 Β / ώρες 11.00 -14.00 και 18.00 - 21.00) ή στο email της Ε.Π.Σ.Μ. (info@epsm.gr) και ΜΟΝΟΝ σε μορφή αρχείου pdf (όχι jpg, φωτογραφία) ή με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Μ. (Τσιμισκή 31, 2ος όροφος, ώρες 09.30 – 14.00).

Επισημαίνεται ότι στο αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου διαιτητή με την αιτιολογία «σχολή διαιτησίας» (αριθ. λογαρ. Ε.Π.Σ.Μ.: ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΒΑΝ: GR480172 2360005236021796 699 - ΕΘΝΙΚΗ: ΙΒΑΝ: GR3401105400000054020356009). Σε περίπτωση κατάθεσης από άλλη τράπεζα, τα έξοδα βαρύνουν τον καταθέτη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. ΄Εντυπο πράξης συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (πατήστε εδώ), θεωρημένo για το γνήσιο της υπογραφής από την πλατφόρμα gov.gr ή ΚΕΠ. Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι ανήλικος, υποβάλει το ως άνω έντυπο και ο ασκών τη γονική μέριμνα.

2. Πιστοποιητικό γέννησης προσφάτου έκδοσης (δύναται να εκδοθεί και από το gov.gr).

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου προσφάτου έκδοσης (μπορεί να εκδοθεί και από το gov.gr ή να ζητηθεί από τα Δικαστήρια ή από ΚΕΠ, με την επισήμανση ότι είναι για την διαιτησία ποδοσφαίρου).

5. Αντίγραφο ή βεβαίωση σπουδών (τουλάχιστον γυμνασίου ή άλλης ισότιμης σχολής).

6. Ιατρικές γνωματεύσεις από καρδιολόγο και οφθαλμίατρο, προσφάτου εκδόσεως (από δημόσια Νοσοκομεία ή ιδιωτικά ιατρεία). Επισημαίνεται ότι οι ιατρικές εξετάσεις δύναται να δοθούν στους υπεύθυνους της σχολής μέχρι της λήξη της.

7. Το ποσό των 20,00 € (είκοσι euro) ή το αποδεικτικό της τραπεζικής κατάθεσης.

Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους απαιτούνται επιπρόσθετα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. κατάθεση άδειας παραμονής ή βεβαίωση κατάθεσης έκδοσης/ανανέωσης άδειας παραμονής, επικυρωμένη για τη γνησιότητάς της από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα, και

β. φωτοτυπία διαβατηρίου της χώρας προέλευσής τους, επικυρωμένο από δικηγόρο για τη γνησιότητά του.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων διαιτητών της νέας σχολής διαιτησίας θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προσωπική συνέντευξη με τα μέλη της Ε.Δ./Ε.Π.Σ.Μ..

Η σχολή αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 20.30, στην αίθουσα διδασκαλίας του Σ.Δ.Π.Θ. (Πολυτεχνείου 17, β΄ είσοδος, 3ος όροφος) και τα μαθήματα της θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, στον ίδιο χώρο, με ώρα έναρξης 20.30.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν μήνυμα στις διευθύνσεις info@epsm.gr ή kitsou@epsm.gr ή στο inbox fb της Ε.Π.Σ.Μ. https://business.facebook.com/latest/inbox/ ή στο info@referee.gr.ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΗΏΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ