1364ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Ανακοινώνεται η λειτουργία νέας σχολής προπονητών κατηγορίας UEFA B στην ΕΠΣ Μακεδονίας από 11 έως 17/5/2024 (1η φάση). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το σύνολο των δικαιολογητικών σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (με θέμα: «Όνομα/Επώνυμο, Αίτηση συμμετοχής στη σχολή UEFA Β, ΕΠΣ Μακεδονίας») στη διεύθυνση proponites@epo.gr, μέχρι τις 18/4/2024.

Μετά τον τελικό έλεγχο των δικαιολογητικών, θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι προπονητές για την καταβολή του σχετικού παραβόλου.
Πηγή : www.epo.gr