528ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Από την ΕΠΣ Μακεδονίας υπενθυμίζεται στα σωματεία της ότι την 30/06/2024 έληξαν τα δελτία αθλητικής ιδιότητας των ποδοσφαιριστών τους, τα οποία είχαν επανεκδοθεί την περίοδο 2021-2022, με 3ετή διάρκεια (και αλλαγή χρώματος, από πορτοκαλί σε άσπρο), οπότε αυτοί (οι ποδοσφαιριστές) θα καταστούν ελεύθεροι.

Επίσης, ελεύθεροι θα καταστούν και όσοι ποδοσφαιριστές δεν επανέκδωσαν τα δελτία τους (έμειναν με τα δελτία παλαιού τύπου) και παρέμειναν απλά στη δύναμη των σωματείων, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες.

Το Τμήμα μητρώου δελτίων της ΕΠΣΜ ενημερώνει ότι η διαδικασία επανένταξης των προαναφερόμενων ποδοσφαιριστών (όλων ή όσων συμφωνήσουν) στη δύναμη των σωματείων, απαιτεί την κατάθεση αίτησης επανεγγραφής τους, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (αίτηση μεταβολών περιόδου 2024-2025, έγχρωμη φωτοτυπία ταυτότητας, κάρτα υγείας σε ισχύ, δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, το ληγμένο δελτίο αθλητικής ιδιότητας και το έγγραφο του αντίστοιχου ηλεκτρονικού παράβολου), όπως για κάθε άλλο ελεύθερο ποδοσφαιριστή.

Οι συγκεκριμένες επανεγγραφές, και μόνο αυτές, θα πρέπει να κατατεθούν στο τμήμα μητρώου δελτίων της ΕΠΣ Μακεδονίας από τις 01/07/2024 έως τις 31/07/2024.

Η κατάθεση των αιτήσεων μεταβολών, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, των ποδοσφαιριστών τους οποίους θα εγγράψουν τα σωματεία, μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρεις (3) τρόπους :

1) Με αυτοπρόσωπη παρουσία, στα γραφεία της ΕΠΣΜ

2) Με αποστολή όλων των δικαιολογητικών με ταχυδρομική συστημένη επιστολή ή με courier στη διεύθυνση της ΕΠΣΜ.

Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Υπόψη Τμήματος Μητρώου δελτίων ποδοσφαιριστών

Τσιμισκή 31, Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη

3) Ηλεκτρονική αποστολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας ποδοσφαιριστή ΜΟΝΟΝ στην ηλεκτρονική διεύθυνση karageorgiou@epsm.gr .

Όλα τα δικαιολογητικά, καθώς και η απόδειξη κατάθεσης του αντίστοιχου ηλεκτρονικού παράβολου στην Τράπεζα Πειραιώς ή στην Εθνική Τράπεζα, θα πρέπει να στέλνονται σε μορφή αρχείου pdf ενώ η φωτογραφία του ποδοσφαιριστή σε μορφή αρχείου jpg. Επισημαίνεται ότι δε θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις μεταβολών ή λοιπά δικαιολογητικά σκαναρισμένα ή φωνογραφημένα από κινητό τηλέφωνο.