Κάντε click στο αντίστοιχο κέντρο για να δείτε αγώνες και βαθμολογίες.

1η ΦΑΣΗ

Κ.13-1 (Σ) ATHLETIC Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.13-3 (Σ) ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ Β Φ.
Κ10 10ος ΟΜ. ΤΖΙΟΛΑΣ (Σ)
Κ10 11ος ΟΜ. JOGA BONITO (K)
Κ10 12ος ΟΜ. ATHLETIC PARK (Κ)
Κ10 13ος ΟΜ. FOOTBALL SPORTS CENTER (Κ)
Κ10 1ος ΟΜ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Σ)
Κ10 2ος ΟΜ. ΝΤΙΝος ΚΟΥΗΣ (Σ)
Κ10 3ος ΟΜ. ΛΕΟΝΤΕΣ (Σ)
Κ10 4ος ΟΜ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Κ)
Κ10 5ος ΟΜ. ΠΡΩΤΕΑΣ (Κ)
Κ10 6ος ΟΜ. ACTIVE SPORTS ΛΗΤΗ (Κ)
Κ10 7ος ΟΜ. PLANET (Σ)
Κ10 8ος ΟΜ. ATHLETIC PARK (Σ)
Κ10 9ος ΟΜ. ΤΖΙΟΛΑΣ (Σ)
Κ11 10ος ΟΜ. ΚΑΡΔΙΑΣ (Κ)
Κ11 1ος ΟΜ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚος (Κ)
Κ11 2ος ΟΜ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚος (Κ)
Κ11 3ος ΟΜ. ΛΕΟΝΤΕΣ (Κ)
Κ11 4ος ΟΜ. ΛΕΟΝΤΕΣ (Κ)
Κ11 5ος ΟΜ. ΠΡΩΤΕΑΣ (Κ)
Κ11 6ος ΟΜ. PLANET (K)
Κ11 7ος ΟΜ. PLANET (Κ)
Κ11 8ος ΟΜ. ΤΖΙΟΛΑΣ (Κ)
Κ11 9ος ΟΜ. CHAMPIONS (Κ)
Κ12 10ος ΟΜ. ΤΖΙΟΛΑΣ (Σ)
Κ12 11ος ΟΜ. LOVE FOOTBALL (Σ)
Κ12 12ος ΟΜ. JOGA BONITO (Σ)
Κ12 13ος ΟΜ. PLANET (Κ)
Κ12 14ος ΟΜ. ATHLETIC PARK (K)
Κ12 1ος ΟΜ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚος (Σ)
Κ12 2ος ΟΜ. ΠΡΩΤΕΑΣ (Σ)
Κ12 3ος ΟΜ. ΛΕΟΝΤΕΣ (Σ)
Κ12 4ος ΟΜ. ΛΕΟΝΤΕΣ (Σ)
Κ12 5ος ΟΜ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Κ)
Κ12 6ος ΟΜ. ΝΤΙΝΟς ΚΟΥΗΣ (Κ)
Κ12 7ος ΟΜ. ACTIVE SPORTS ΛΗΤΗ (Σ)
Κ12 8ος ΟΜ. PLANET (Σ)
Κ12 9ος ΟΜ. CHAMPIONS (Σ)
Κ13 9Χ9 1ος ΟΜ. ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ (Σ)
Κ13 9Χ9 2ος ΟΜ. ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ (Σ)
Κ13 9Χ9 3ος ΟΜ. ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ (Σ)
Κ13 9Χ9 4ος ΟΜ. ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ (Κ)
Κ13 9Χ9 5ος ΟΜ. PLANET (Σ)
Κ13 9Χ9 6ος ΟΜ. ATHLETIC PARK (Σ)
Κ13 9Χ9 7ος ΟΜ. LOVE FOOTBALL (Κ)
Κ13 9Χ9 8ος ΟΜ. JOGA BONITO (Κ)
Κ7 1ος ΟΜ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Σ)
Κ7 2ος ΟΜ. ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ (Κ)
Κ7 3ος ΟΜ. PLANET (Σ)
Κ7 4ος ΟΜ. CITY (Σ)
Κ7 5ος ΟΜ. SHOOTERS (Κ)
Κ7 6ος ΟΜ. SHOOTERS (K)
Κ8 1ος ΟΜ. ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ (Σ)
Κ8 2ος ΟΜ. ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ (Κ)
Κ8 3ος ΟΜ. ACTIVE SPORTS ΛΗΤΗ (Κ)
Κ8 4ος ΟΜ. JOGA BONITO (Σ)
Κ8 5ος ΟΜ. ΤΖΙΟΛΑΣ (Σ)
Κ8 6ος ΟΜ. SHOOTERS (Σ)
Κ8 7ος ΟΜ. FOOTBALL SPORTS CENTER (Σ)
Κ8 8ος ΟΜ. CHAMPIONS (Κ)
Κ9 10ος ΟΜ. ATHLETIC PARK (Κ)
Κ9 1ος ΟΜ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Σ)
Κ9 2ος ΟΜ. ΠΡΩΤΕΑΣ (Σ)
Κ9 3ος ΟΜ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (Κ)
Κ9 4ος ΟΜ. ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ (Κ)
Κ9 5ος ΟΜ. ΛΕΟΝΤΕΣ (Κ)
Κ9 6ος ΟΜ. CHAMPIONS (Σ)
Κ9 7ος ΟΜ. FOOTBALL SPORTS CENTER (Σ)
Κ9 8ος ΟΜ. JOGA BONITO (Σ)
Κ9 9ος ΟΜ. ΤΖΙΟΛΑΣ (Κ)
2η ΦΑΣΗ

K.10-1 (Κ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
K.10-3 (Σ) ΛΕΟΝΤΕΣ Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.10 -3 (Κ) ACTIVE (ΛΗΤΗ) Β Φ.
Κ.10-1 (Κ) ATHLETIC Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.10-1 (Σ) ΚΟΥΗΣ Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.10-1 (Σ) ΤΖΙΟΛΑΣ Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.10-2 (Κ) FOOTBALL SPORTS CENTER Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.10-2 (Κ) ΠΡΩΤΕΑΣ Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.10-2 (Σ) PLANET Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.10-2 (Σ) ΛΕΟΝΤΕΣ Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.10-3 (Κ) JOGA Β Φ.
Κ.10-3 (Σ) ΤΖΙΟΛΑΣ Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.10-4 (Σ) ATHLETIC Β Φ.
Κ.11-1 (Κ) ΚΑΡΔΙΑ Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.11-1 (Κ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.11-2 (Κ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.11-2 (Κ) ΤΖΙΟΛΑΣ Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.11-3 (Κ) PLANET Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.11-3 (Κ) ΠΡΩΤΕΑΣ Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.11-4 (Κ) PLANET Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.11-4 (Κ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.11-5 (Κ) CHAMPIONS Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.11-5 (Κ) GOLDEN (ΙΩΝΙΑ) Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.12- 2 (Κ) ATHLETIC Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.12-1 (Κ) PLANET Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.12-1 (Κ) ΚΟΥΗΣ Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.12-1 (Σ) PLANET Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.12-1 (Σ) ΠΡΩΤΕΑΣ Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.12-2 (Κ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.12-2 (Σ) JOGA Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.12-2 (Σ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.12-3 (Σ) ΛΕΟΝΤΕΣ Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.12-3 (Σ) ΤΖΙΟΛΑΣ Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.12-4 (Σ) CHAMPIONS Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.12-4 (Σ) ΛΕΟΝΤΕΣ Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.12-5 (Σ) ACTIVE (ΛΗΤΗΣ) Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.12-5 (Σ) LOVE Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.13-1 (Κ) LOVE Β Φ.
Κ.13-1 (Σ) ΚΟΥΗΣ Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.13-2 (Κ) JOGA Β Φ.
Κ.13-2 (Σ) PLANET Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.13-2 (Σ) ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.13-4 (Σ) ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ Β Φ.
Κ.7-1 (Κ) SHOOTERS Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.7-1 (Κ) ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.7-1 (Σ) PLANET Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.7-1 (Σ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.7-2 (Κ) SHOOTERS Β Φ.
Κ.7-2 (Σ) CITY Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.7-2 (Σ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.7-3 (Σ) CITY Β Φ.
Κ.8-1 (Κ) CHAMPIONS Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.8-1 (Κ) ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.8-1 (Σ) SHOOTERS Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.8-1 (Σ) ΚΟΥΗΣ Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.8-2 (Κ) ACTIVE (ΛΗΤΗ) Β Φ.
Κ.8-2 (Σ) ΤΖΙΟΛΑΣ Β Φ.
Κ.8-3 (Σ) FOOTBALL SPORTS CENTER Β Φ.
Κ.8-4 (Σ) JOGA Β Φ.
Κ.9-1 (Κ) ATHLETIC Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.9-1 (Κ) ΚΟΥΗΣ Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.9-1 (Σ) CHAMPIONS Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.9-1 (Σ) ΠΡΩΤΕΑΣ Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.9-2 (Κ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.9-2 (Κ) ΤΖΙΟΛΑΣ Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.9-2 (Σ) JOGA Β Φ. 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.9-2 (Σ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Β Φ. 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Κ.9-3 (Κ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Β Φ.
Κ.9-3 (Σ) FOOTBALL SPORTS CENTER Β Φ.
Κ7 (Σ) CITY Β Φ.